Masovni obračuni

Za podjetja z velikim številom odjemalcev in masovnimi obračuni

 

S pomočjo več kot 30-letnih poslovnih izkušenj smo v podjetju Bass d.o.o. razvili programsko rešitev OBRAČUN, ki je posebej namenjena masovnim obračunom storitev za najrazličnejša poslovna okolja – podjetja z velikim številom odjemalcev, računovodske servise kot tudi proračunske ustanove.

Enostavna obdelava velike količine podatkov

Programski sklop masovni obračuni je namenjen preglednemu in izčrpnemu vodenju evidence vseh uporabnikov in z njimi povezanih storitev. Mesečno lahko ustvarite velike količine računov.

Večnamenska uporaba

Programe lahko uporabljate za vodenje vseh vaših dejavnosti: voda, odpadki, ogrevanje in sanitarna topla voda, grobnine, plin, elektrika, upravljanje, najemnine,…

Stabilnost in preglednost sistema

Celotna evidenca je združena na enem skupnem mestu (na odjemnem mestu se vodijo vsi podatki o merilnikih, števcih, odčitkih, posodah, sistemih ROV, stanovanjih, objektih, pogodbah, storitvah, osebah, uporabniku, plačniku, naslovniku, lokacijski podatki, …).

Izjemna prilagodljivost posameznemu uporabniku

Uporabnik si lahko prilagodi prikaz podatkov na zaslonu glede na to, kaj uporablja in potrebuje (npr. prilagajanje vrstnega reda stolpcev na prikazu, spreminjanje nekaterih nazivov vnosnih polj…).

Spremembe podatkov se avtomatsko in celovito evidentirajo.

Povezljivost z drugimi sorodnimi sistemi

Uporabnik lahko pripravi številne analize in poročila. Vgrajenih je več vmesnikov za delo in izmenjavo podatkov z drugimi sistemi (MOP, ARSO, GIS…). Podatke lahko uvažate in izvažate preko vgrajenih prenosov, preko VIEW-ov, preko WEB servisa…

Inkasso

Vodenje, obračunavanje in analiziranje različnih dejavnosti:
vodarina, odpadki, ogrevanje in sanitarna topla voda, plin, grobnine, elektrika, upravljanje nepremičnin, najemnine stanovanj, izgradnja priključka…

Program Inkasso uporablja večina komunalnih podjetij in podjetij, ki se ukvarjajo z masovnim obračunavanjem storitev na celotnem področju Slovenije. Program se nenehno izpopolnjuje in dograjuje z izkušnjami naših uporabnikov.

Lastnosti in značilnosti programa
 • Vodenje in obračunavanje različnih dejavnosti.
 • Obdelovanje večjih količin podatkov.
 • Vodenje glavnih, odštevalnih in delilnih merilnikov ter najrazličnejšo povezovanje med njimi.
 • Enostavno dodajanje novih načinov obračunavanja.
 • Enostavno in učinkovito analiziranje podatkov.
 • Povezljivost s sorodnimi sistemi (izvozno in uvozno povezovanje z drugimi IS, podpora elektronskemu odčitavanju merilnikov, povezave z različnimi GIS sistemi, povezava s ponudniki označevanja posod, poročanje za MOP, povezava s spletno storitvijo Komunala.info, Bass RPO,…).
 • Stabilnost in preglednost sistema.
 • Izjemna prilagodljivost posameznemu uporabniku.

Programski paket INKASSO vsebuje

Ekolog

Enostavno planiranje, pregledno vodenje naročil in izvajanje masovnih obračunov.

Ekolog je programski modul in del obračunskega sklopa Bass informacijskega sistema, ki je namenjen enostavni logistiki odpadkov, beleženju njihovega izvora po občinah, zbirnih mestih in posodah ter pregledu nad nadaljnjo destinacijo odpadkov in njihovo predelavo. Povezan je s spletnim portalom ARSO.

Lastnosti in značilnosti programa
 • Pregledna evidenca vseh uporabnikov na odjemnih in zbirnih mestih.
 • Tesna povezljivost z evidenco posod, upravljanje s posodami.
 • Popisovanje posod in zagotavljanje mobilnega poslovanja.
 • Planiranje odvoza, sprejemanje in generiranje naročil, opravljanje odvozov.
 • Pregled nad opravljenimi nalogami ter izvajanje obračunov.
 • Skupna evidenca zaposlenih ter povezljivost z avto-strojnim parkom.
 • Sledljivost prehajanja dokumentov ter beleženje zgodovine in sprememb.
 • Zagotavlja pripravo poročevalskih podatkov za različne organizacije (MOP).

Programski paket EKOLOG vsebuje

Enostavna in transparentna organizacija vašega poslovanja.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…