Evidenca posod

Evidenca z upravljanjem posod je skupna evidenca dosegljiva različnim programskim modulom ter zaradi poenotenega vodenja ene evidence (kataster posod) neposredno vpliva na izboljšano kvaliteto druge (obračun posod). Dopolnjuje ju še modul analiz posod, ki povezuje in primerja obe evidenci med katastrom in obračunanimi količinami.

Vnos posode je hiter in  enostaven, z nastavitvijo nekaj najpomembnejših podatkov takoj zadostimo kriterijem, ki so potrebni za izvedbo obračuna (plačnik posode, vrsta odpadka, obračunske storitve, načini izračunanih količin). Vsaka posoda je opredeljena z vrsto odpadka, ki se odlaga vanjo.

Za vsako posodo obstaja ena ali več strank, ki so lastniki le-te po posameznih deležih oz. razdelitvenih ključih. Poleg osnovnih podatkov (serijska, črtna koda, klasifikacija, lokacija, lastništvo, razpoložljivost), je vsaka posoda opredeljena še s pripadajočim tipom (volumen, obračunski volumen, dimenzija, obračunske storitve), frekvenco odvoza ter sodilom (faktor pri zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov iz zbranih volumnov v težo za določeno obdobje).

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…