Plače

S programom lahko obračunavate plače zaposlenih in ostale prejemke, ki jih je potrebno javiti na FURS z obrazci REK (kot so avtorski honorarji, pogodbe, sejnine, ekološke takse…).

Prednosti programa
  • Vsi podatki na enem mestu.
  • S skupinskim dodajanje pohitrimo vnos podatkov.
  • Hiter pregled in primerjava obračuna s predhodnim mesecem.
  • Enostavno arhiviranje podatkov plačilnih list v dokumentni sistem.
  • Z nastavitvijo pravil se izognemo večini napak pri obračunu.
  • Priprava plače na podlagi osebne ocene.
  • Nastavitev pravil za pripravo plač.
  • Priprava različnih poročil za poročanje (REK obrazci, temeljnice, Triglav PDPZ, Ajpes ZAP/M, refundacije, subvencije…).
  • Priprava različnih izpisov (mesečni, letni, izpis po postavkah…).
Zakaj izbrati program?

Z izbiro programa boste pridobili zanesljiv program za obračun plač in ostalih prejemkov, pregledno evidenco plač in arhiviranje plačilnih listov.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…