Odjemna in zbirna mesta

Ekolog omogoča pregledno evidenco vseh uporabnikov na aktivnih in neaktivnih odjemnih mestih (lokacije kjer se nahajajo posode za odpadke), njihove osnovne podatke o obračunskih storitvah, osebah, pogodbah, opombah ter celovito zgodovino izvedenih sprememb.

Vsako odjemno mesto je opredeljeno z vsemi osnovnimi Gurs-ovimi lokacijskimi podatki (občina, naselje, ulica, hišna številka, x, y, rajon, mesto, aglomeracija) in posledično omogoča pripravo različnih analitičnih poročil, analiz ter izvozov podatkov za poročevalske organizacije (MOP, ARSO). Seznam zbirnih mest je enoten z evidenco obračunskih odjemnih mest ter dodatno razširjen z opcijo neposrednega planiranja mesta in posode v posamezni plan odvoza.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…