Sistemi za ravnanje z odpadnimi vodami (ROV)

Modul Kanalizacije z odpadnimi vodami omogoča celovit pregled nad sistemi z ravnanje z odpadnimi vodami in z njim povezanimi dogodki (pogodbe, vrste greznic, vrste dogodkov, dejanska in predvidena praznjenja, pregledi, ocene).

Modul je osnova za planiranje odvozov, pripravo naročil in delovnih nalogov, obenem omogoča medsebojno sinhronizacijo podatkov znotraj aplikacij.

Zagotavlja vodenje evidence sistemov ROV in dogodkov/akcij nad njimi, ki so osnova za izvajanje obračunov in končno fakturiranje, obenem pa omogočajo pripravo različnih dopisov in obvestil strankam. S kvalitetnim vodenjem evidence zagotavljajo različne analize, poročila in pripravo poročevalskih podatkov za različne organizacije (MOP).

Vodenje in planiranje praznjenja sistemov ROV poteka preko evidence praznjenj ter možnostjo dodatne evidence – vrste dogodkov praznjenja (planska, na klic, izredna). Ekolog in Inkasso v tem primeru tesno sodelujeta med seboj, saj se medsebojno dopolnjujeta in obojestransko sinhronizirata.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…