Plin

Programski modul Plin je namenjen enostavni, natančni in pregledni evidenci ter zaračunavanju oskrbe s plinom in z njim povezanih storitev.

Nastavite in vodite lahko vse podatke za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto. Znotraj odjemnega mesta lahko delite storitev po več nivojskih ključih (po plinomerih, kvadraturi, po odstotkih in kombinacije le-teh).

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…