Elektrika

Programski modul Elektrika je namenjen enostavni, natančni in pregledni evidenci ter zaračunavanju oskrbe z električno energijo in z njo povezanih storitev.

Za posamezno odjemno mesto lahko nastavite vse podatke za izstavljanje računov. Znotraj odjemnega mesta lahko delite storitve po več nivojskih ključih (po števcih, kvadraturi, po odstotkih,… in kombinacije le teh).

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…