Sistemi za ravnanje z odpadnimi vodami (ROV)

Programski modul je namenjen vodenju katastra sistema ROV (kanalizacijski sistemi, JČN, ČN, MKČN, različni tipi greznic). Vodijo se dogodki na sistemih ROV (dejanska in predvidena praznjenja, praznjenja pred priklopom na JK, pregledi, ocene). Vse omenjeno lahko analizirate in pripravite plane za obisk strank.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…