Evidenca odpadkov

Šifrant odpadkov je razporejen po klasifikacijskih številkah, ki se uporabljajo v skladu s slovensko zakonodajo. Za vsak odpadek imamo tudi možnost določitve načina predelave in odstranitve odpadka, obenem pa lahko nastavimo ali smo za posamezen odpadek povzročitelj, prevoznik, zbiralec, posrednik, odstranjevalec ali predelovalec (opcija sinhronizacije preko strežnika ARSO).

Evidenca odpadkov je sicer standardizirana s strani države, a poleg osnovnih evidenc (klasifikacija, skupine, agregatna stanja, nastajanje, destinacija) je naš dodatek v dodatnih šifrantih, ki jih lahko določimo odpadku. Zelo dober primer je npr. izračun volumna odpadkov pri izvajanju tehtanja, saj lahko glede na gostoto odpadka iz teže izračunamo pripadajoč volumen.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…