Reference

Zadovoljne stranke so zrcalo uspešnega podjetja

 

Skupaj s strankami predelamo vsako idejo in predlog z namenom najboljše izkušnje za uporabnika in nas. Izzivi, ki nam jih vsakodnevno postavljajo naši naročniki, nam  pomagajo, da rastemo in postajamo še boljši. Preberite, kaj menijo o nas.

V nadaljevanju navajamo nekaj podjetij, ki uporablja našo programsko opremo…

Uporabniki BASS programske opreme so povedali…

mag. Bojan Pirš, direktor OKP Rogaška Slatina
Pred petimi leti, ko sem prevzel vodstvo podjetje, je bilo v podjetju kar pet različnih sistemov za knjigovodske evidence ( osnovna sredstva, blagajna, glavna knjiga, …). Sistemi med seboj niso bili kompatibilni, zato je bilo potrebno veliko dela in časa, da si dobil potrebne podatke. Po internetu sem poiskal ponudnike teh storitev in preveril njihova področja. Največ referenc za komunalo je bilo pri podjetju BASS. Takoj sem se pozanimal pri kolegih kako deluje BASS-ov računovodski sistem, če obvladuje toliko komunalnih podjetij. Od vseh sem dobil pozitivne odgovore. Tako smo se odločili za njihov sistem. To je za nas pomenilo kot da smo dobili vodo in elektriko v hišo. Popolna preobrazba. Poenostavili so se postopki, hitrejši in takojšnji podatki. Sistem je dober, ker nam nudi tisto kar želimo in dodajamo to kar rabimo. Podjetje BASS je v informacijskem stiku, ve kaj rabimo, ve kaj je prihodnost in seveda ve kaj je zgodovina v informatiki.

Mariborski vodovod

Danilo Burnač, direktor in Bojan Erker, vodja informatike
V podjetju Mariborski vodovod se  vsa leta trudimo do naših strank in lastnikov obnašati učinkovito, a tudi gospodarno. Sama po sebi dobra organizacija dela brez sodobnih delovnih sredstev  ne pripomore veliko k dobrim rezultatom poslovanja. Informacijsko komunikacijska tehnologija je področje, ki lahko ob jasnih ciljih, primerni strategiji, organizaciji in koordinaciji z dobrimi kadri, te cilje lažje uresniči. Visoki poslovni cilji pomenijo tudi potrebo po kakovostnih in zanesljivih poslovnih partnerjih. S podjetjem Bass odlično sodelujemo že več let. So eno redkih podjetij, ki ima znanja, izkušnje  in vire najzahtevnejše poslovne cilje tudi uresničiti. V letu 2011 smo  se v podjetju resneje začeli ukvarjati s področjem zmanjševanja porabe papirja. Z dobrim sodelovanjem smo med prvimi komunalnimi podjetji podprli storitev »brezpapirni e-račun«, kar so tudi naši odjemalci z odobravanjem sprejeli. Takšni projekti nas trdno postavljajo na mesto poslovno odličnih podjetij. Brez kakovostnih poslovnih partnerjev nam to ne bi uspevalo. Podjetje Bass pa je naš partner, kjer naše delovne izkušnje in njihova znanja s področja informacijske komunikacijske tehnologije koristijo vsem, najbolj pa našim zaposlenim. So partner, kjer vrednote, katere gojimo v Mariborskem vodovodu upošteva in nam v poslovnem sodelovanju z vrednotami podjetje Bass tudi vrača. Ravno zaradi tega smo prepričani, da bo takšno sodelovanje lahko dolgoročno in v obojestransko korist.

Občina Zreče

Alojz Pačnik, dipl.inž., Občina Zreče 
Pri razgovorih, uvedbi in prilagajanju vašega programa, ste se pokazali za korektnega partnerja s primernimi odzivnimi časi in ustreznimi rešitvami. Pohvalna je stalna dosegljivost vaših strokovnjakov in sposobnost razumevanja naših želja ter njihova implementacija v okolje programa. Z vašim programom smo v celoti zelo zadovoljni, saj nudi tiste konkretne rešitve, ki jih pri delu potrebujemo. Upam, da bo naše sodelovanje tudi v bodoče potekalo na enakem nivoju v splošno vaše in naše zadovoljstvo.

Komunala Idrija

Vesna Miklavčič, Komunala Idrija
Sama sem se s podjetjem BASS in njegovimi zaposlenimi srečala šele pred približno tremi leti, ko sem sama prišla v idrijsko Komunalo. Večina mojih sedanjih sodelavcev pa  s podjetjem BASS uspešno sodeluje že več kot deset let.  Menijo, da je v tem obdobju prepoznaven precejšen razvoj in napredek v elektronskem poslovanju našega podjetja. Sama se zavedam, da je danes vodenje podjetja brez dobrega poslovno informacijskega sistema praktično nemogoče.  Komunalna podjetja so verjetno glede na področja dejavnosti, ki jih izvajajo še posebno specifična,  saj kljub ne prevelikemu številu zaposlenih obvladujejo ogromne baze podatkov. Velikokrat so zelo na hitro potrebne prilagoditve različnih evidenc podatkov zaradi sprememb zakonodaje na tem področju delovanja, ki večinoma vplivajo tudi na obračun storitev do končnega uporabnika komunalnih storitev. O opravljenem delu moramo voditi natančna vsebinska in poslovna poročila. Zdi se mi, da je velika prednost in po svoje tudi sreča, če imaš ob sebi sogovornika, ki zna prisluhniti tvojim potrebam in željam ter ti s svojim znanjem in izkušnjami priskoči na pomoč pri doseganju skupnega cilja še boljšega in uspešnejšega vodenja podjetja.

Mojca Kobentar, univ.dipl.inž.kem.teh.
Moje misli potujejo takole: Bass – Celje – programska oprema – dobre in učinkovite rešitve.

Ivan Čerič, inž. – Nekdanji direktor Javne naprave d.o.o., Celje,
Spoštujem vaše energične odločitve pri opravljanju vaših storitev, ker smo dejansko v nekaj letih naredili velik korak na informacijskem področju. Le tako naprej!

Miroslav Sep, univ.dipl.grad. – Direktor JKP Dravograd d.o.o., 
Z vašo pomočjo delat je lepo. Podjetje Bass rešuje nas!

K. Š., stranka Komunale Tržič d.o.o.
Pozdravljeni, vidim, da zagotavljate informacijske rešitve za Komunalo Tržič, ki mi zelo lepo pošilja e-račun tako na e-mail kot v spletno banko, vse super deluje. Če pokrivate tudi drugi del (spletno banko), dajte prosim poslat kakšno ponudbo na RTV Slovenija – že več kot eno leto obljubljajo, da bodo uvedli e-račun, pa zgleda ne najdejo nikogar, ki bi to znal narediti. Lahko pripomnite, da so vas njihovi zvesti “naročniki” prosili, da jim pošljete ponudbo… Pa če že boste, predlagam isto še za Gen-i :-). LP, K. Š.

Ali se želite tudi sami prepričati?

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…