Kakovost in zanesljivost programskih rešitev, ter najsodobnejša tehnologija

ZAKAJ MI?

 • Optimizacija stroškov

 • Pregled tekočega poslovanja

 • Načrtovanje prihodnjega obsega poslovanja

 • Sledljivost poslovnih procesov

 • Ustvarjanje CRM baze za B2B in B2C poslovanje

 • Hitro in pregledna statistična analiza poslovnih parametrov

 • Samodejno upoštevanje zakonodajnih okvirov za vaše področje poslovanja

 • Bistven prihranek časa

Poslovna izkaznica

Ime podjetja BASS d.o.o., Celje
Sedež Ulica XIV. Divizije 14, Celje
Generalni direktor Aleksander Bastl
Telefon +386 (0)3 425 77 77
Fax +386 (0)3 425 77 66
E-mail info@bass.si
Leto ustanovitve 1991
Registracija podjetja številka vložka je 1/02931/00
Osnovni kapital 14.605,00 EUR
Davčna št. SI30989329
Matična št. 5503370
IBAN SI56 3300 0309 8932 905 (Addiko Bank d.d.)
SI56 0510 0801 4727 308 (ABANKA d.d.)
SI56 1910 0001 1306 762 (DBS d.d.)

Podpora

Bass d.o.o., Celje
Ulica XIV. divizije 14,
3000 Celje

Podpora: +386 (0)3 425 77 77
podpora@bass.si


Če boste imeli kakršno koli vprašanje, težavo ali zgolj dvom, se obrnite na naš tehnični center.
Pišite nam na podpora@bass.si ali pa nas pokličite, da skupaj rešimo problem.

Na vsa pisna vprašanja, prijave tehničnih napak in morebitne reklamacije si bomo prizadevali odgovoriti najkasneje v dveh delovnih dneh.

Programske rešitve

Naše celovite programske rešitve z uporabniku prijaznim Windows okoljem obsegajo naslednje poslovne sklope:

 • organizacijo poslovanja (programski paket ORGANIZACIJA);
 • finance in računovodstvo (programski paket FINANCE);
 • masovne obračune (programski paket OBRAČUN);
 • elektronsko poslovanje (programski paket eRAČUN);
 • pregled delovanja informacijskega sistema (programski paket PREDogled).

Medtem ko se vi osredotočate na vaš posel, naj informacijski sistem dela za vas.

Izberite Bass programske rešitve v podporo vašim poslovnim procesom, ki zagotavljajo:
 • bistven prihranek časa;
 • optimizacijo stroškov;
 • pregled tekočega in načrtovanje prihodnjega obsega poslovanja;
 • sledljivost poslovnih procesov;
 • ustvarjanje CRM baze za B & B in B & C poslovanje;
 • hitro in pregledno statistično analizo poslovnih parametrov;
 • samodejno/sistemsko upoštevanje zakonodajnih okvirov za vaše področje poslovanja.

Zanesljiva programska oprema

Tudi naša programska oprema tehnološko sledi visokim standardom informacijskega sistema, saj je zasnovana na stabilni SQL podatkovni bazi, ki zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti, stabilnosti in dostopne hitrosti po principu strežnik – odjemalec.

IT sistem

Inženirji sistemov prihodnosti

Naš informacijski sistem, na katerem temeljijo programski paketi Bass, je:
 • visoko zmogljiv;
 • hiter;
 • zanesljiv;
 • stabilen;
 • visoko integriran;
 • uporablja ga lahko en ali več uporabnikov hkrati;
 • posebej primeren za enostavno in hitro iskanje želenih podatkov glede na želene funkcionalnosti in omejitve;
 • na osnovi avtomatizacije in povezljivosti drastično zmanjšuje možnost potencialnih napak;
 • omogoča pregleden spletni in intranetni dostop do poročil in prikazov;
 • je odprt in kompatibilen z aplikacijami drugih ponudnikov;
 • se od ostalih primerljivih IT-sistemovo razlikuje po možnosti celostne personalizacije glede na vaše specifične poslovne potrebe.

Zgodovina

1991
V Celju se je z računalniškim inženiringom pričela poslovna pot podjetja podjetja Bass d.o.o. Temeljni kamen naše dolgoročne poslovne usmeritve je tedaj predstavljal razvoj kompleksnega informacijskega sistema (IS) za podporo poslovnim procesom. Že prvi poslovni začetki so temeljili na strateški usmeritvi – personalizaciji IS za različne gospodarske dejavnosti.

1996
Skozi evolucijo smo se v prelomnem letu 1996 usmerili v specializacijo IS za obračun komunalnih storitev. Specializacija je že istega leta obrodila prve sadove, saj smo personalizirani IS za obračun komunalnih storitev uspešno implementirali v izbrana komunalna gospodarstva.

1996
Bassova ekipa organsko raste, zaradi številčnosti kadra je potrebna selitev podjetja v lastne prostore.

1998 – 2000
Velika revolucija v informacijski tehnologiji zahteva revolucionarne korake. V koraku s časom tudi podjetje Bass d.o.o. IS preusmeri na Windows okolje. Ob koncu drugega tisočletja uporabnikom z revolucionarnim prehodom zagotovimo uporabo miške in prijaznejši uporabniški vmesnik.

2002
Druga informacijska revolucija prinese uvajanje in prehod na SQL–tehnologijo.

2003
Pomembne inovacije na področju namestitve in vzdrževanja računalniških mrež ter vzpostavitev koncepta vseživljenjskega učenja in praktičnih delavnic za uporabnike obeležijo leto 2003.

2004
Z nadgradnjo IS in nadaljnjo specializacijo na področju kompleksnih sistemov za komunalna gospodarstva organsko raste Bass in Bassovci, zato se leta 2004 preselimo v nove prostore na sedanjem sedežu podjetja.

2006
V koraku s časom in zahtevami uporabnikom razvijemo lastni internet in intranet sistem, vključno s postavitvijo strežnikov (Linux, Microsoft NT, Novell). Med novosti v Bassovih storitvah dodamo novo področje – zasnovo in izdelavo spletnih strani.

2006
Po dolgoletnem uspešnem sodelovanju skupini BASS priključimo podjetje RING.

2007
V podjetju Bass d.o.o. se zavedamo, da je negovanje vzpostavljenih poslovnih odnosov enako pomembno kot vzdrževanje visoke ravni kakovosti vseh naših storitev. Z namenom še boljše odzivnosti in nudenja pomoči uporabnikom našega IS sistema v letu 2007 ustanovimo poseben oddelek za svetovanje in pomoč uporabnikom (HELP-desk) ter oddelek za izobraževanje uporabnikov (EDU-desk).

2009
Po 18. letih uspešnega dela in konstantnega sledenja svetovnim trendom na področju informacijskih sistemov nam uspe pridobiti naziv Microsoft GOLD certified partner.

2010
Naša jedrna aplikacija INKASSO uspešno prestane zahtevno Microsoft testiranje – Windows 7 Ready – in Microsoft jo doda na seznam certificiranih rešitev za komunalno gospodarstvo.

2011
20. obletnica podjetja – starejši, izkušenejši in povsem pripravljeni na nove izzive. Pospešeno uvajanje tablic in pametnih telefonov v poslovanje podjetij s podporo tako za Android kot tudi IOS.

2012
Organizirali smo 2. Bass konferenco DIGITALIZACIJA IN VARNOST POSLOVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, kjer je bila osrednja tema posvečena primerom dobre prakse na področju digitalizacije in varnosti poslovnega informacijskega sistema v vseh delih poslovanja.

2014
Organizirali smo 3. Bass konferenco na temo OBVLADANJE PODATKOV, E-RAČUNI IN SPREMEMBE V ZAKONODAJI. Na konfrenci smo skupaj delili znanje in izkušnje s področja digitalizacije poslovanja in obvladovanja podatkov.

2015
Postali smo finalist na tekmovanju EuroCloud Award 2015 Slovenije z rešitvijo www.eracun.info.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…