O podjetju

Strokovnjaki, ki razvijajo standarde

 

Smo najboljša ekipa strokovnjakov s področja IT, poslovne informatike, ekonomije in ostalih področij, ki so pomembna za naše področje delovanja in obvladovanja izzivov naših uporabnikov.

Mednarodna in domača izobraževanja nam dajejo energijo in nenehen elan ostati fit v usposobljenosti, ažurnosti in maksimalni razpoložljivosti.

Skupaj z uporabniki predelamo vsako idejo in predlog z namenom najboljše izkušnje za uporabnika in nas. Izzivi, ki nam jih vsakodnevno postavljajo naši naročniki in nenehno spreminjanje zakonodaje, nam pomagajo, da rastemo in postajamo še boljši.

BASS d.o.o. Celje Ekipa

Ostajamo vodilno podjetje na slovenskem trgu

Kakovost in zanesljivost programskih rešitev ter najsodobnejša informacijska tehnologija v podporo poslovnim procesom so naše vsakodnevne obveze.

Plod več kot 30-letnega razvoja in sodelovanja strokovnjakov nas je pripeljal do rešitev, pri katerih je po uporabnosti, funkcionalnosti, varnosti in drugih vidikih naša programska oprema na samem vrhu. Ta področja so komunalno gospodarstvo, masovni obračuni ter kompleksni sistemi.

Proaktivni na področju razvoja in zakonov

Kot strateški partnerji na področju razvoja skrbimo in ustvarjamo dodano vrednost z globljo raziskavo in nadgradnjo osrednjih izzivov s ciljem iskanja najboljše možne rešitve.

Projekti: Portal pametna mesta Komunala.info, avtomatizacija daljinskega odčitavanja merilnikov, optimizacija gospodarjenja in logistike, dokumentni sistem v oblaku, interaktivno računovodenje v oblaku s sodelovanjem vseh deležnikov, dinamičen cenovni model v sektorju energetike…

Zadovoljne stranke so naša najboljša strategija…

Skrb za naše stranke postavimo na prvo mesto, zato zanje pripravljamo redna mesečna izobraževanja na področju naše programske opreme, organizacije poslovnih procesov in operacijskih sistemov.

Organiziramo tudi BASS konference z aktualnimi problematikami s področja digitalnega sveta (elektronsko poslovanje, digitalizacija poslovanja, varnost podatkov …), kjer predstavimo svoje rešitve, povabimo pa tudi zunanje strokovnjake, da z našimi strankami delijo svoja znanja in izkušnje.

Poslovna izkaznica

Ime podjetja BASS d.o.o., Celje
Sedež Ulica XIV. divizije 14, Celje
Generalni direktor Aleksander Bastl
Izvršni direktor Matjaž Centrih
Telefon +386 (0)3 425 77 77
Fax +386 (0)3 425 77 66
Elektronski naslov splošni info@bass.si
Elektronski naslov podpora podpora@bass.si
Leto ustanovitve 1991
Registracija podjetja Številka vložka: 1/02931/00
Osnovni kapital 14.605,00 EUR
Davčna številka SI30989329
Matična številka 5503370
IBAN SI56 3300 0309 8932 905 (Addiko Bank d.d.)
SI56 0400 1004 9137 958 (NOVA KBM d.d.)
SI56 1910 0001 1306 762 (DBS d.d.)

Kontaktni podatki

Vodstvo +386 3 425 77 60 040 22 77 02 info@bass.si
Komerciala +386 3 425 77 60 040 22 77 02 prodaja@bass.si
Tajništvo +386 3 425 77 60 040 22 77 02 tajnistvo@bass.si
Računovodstvo +386 3 425 77 60 040 22 77 02 racunovodstvo@bass.si
Podpora +386 3 425 77 77 040 22 77 12, 040 22 77 08 podpora@bass.si
Informacije o izobraževanjih +386 3 425 77 60 040 22 77 02 izobrazevanje@bass.si
Webinar Online Internet Website Web Page Concept
agenda

Programske rešitve

Naše celovite programske rešitve z uporabniku prijaznim Windows okoljem obsegajo naslednje poslovne sklope:

 • masovne obračune (programski paket OBRAČUN);
 • finance in računovodstvo (programski paket FINANCE);
 • organizacijo poslovanja (programski paket ORGANIZACIJA);
 • elektronsko poslovanje (programski paket eRAČUN);
 • poslovne rešitve po Vaši meri (NA KLJUČ).

Medtem, ko se vi osredotočate na vaš posel, naj informacijski sistem dela za vas.

Izberite Bass programske rešitve v podporo vašim poslovnim procesom, ki zagotavljajo:
 • bistven prihranek časa;
 • optimizacijo stroškov;
 • pregled tekočega in načrtovanje prihodnjega obsega poslovanja;
 • sledljivost poslovnih procesov;
 • ustvarjanje CRM baze za B2B in B2C poslovanje;
 • hitro in pregledno statistično analizo poslovnih parametrov;
 • samodejno/sistemsko upoštevanje zakonodajnih okvirov za vaše področje poslovanja.

Zanesljiva programska oprema

Naša programska oprema tehnološko sledi visokim standardom informacijskega sistema, saj je zasnovana na stabilni SQL podatkovni bazi, ki zagotavlja visoko stopnjo zanesljivosti, stabilnosti in dostopne hitrosti po principu strežnik – odjemalec.

Naše poslanstvo

Ostati vodilno informacijsko podjetje in se širiti na domačem ter tujih trgih predvsem na področju pametnih mest, optimizacije masovnih obdelav, IoT naprav in vseh ostalih naprednih tehnologij.

Našim uporabnikom želimo še naprej zagotavljati najnaprednejše tehnologije v obliki IT rešitev v podporo njihovim poslovnim procesom.

Naša vizija

Na slovenskem trgu smo pomemben ponudnik rešitev. Za uskladitev s trgom, mora podjetje širiti svoje dejavnosti z grajenjem strateških zavezništev z ostalimi nišnimi tekmovalci.

Kot vodilni ponudnik programskih rešitev za komunalne in sanitarne storitve se zavedamo, da je izjemno pomemben tudi proaktiven pojav na trgih zunaj Slovenije.

Standardi, ki zagotavljajo varnost in kvaliteto

Poslujemo skladno s standardom za vodenje kakovosti ISO 9001, standardom za upravljanje informacijske varnosti ISO 27001 in standardom za varovanje osebnih podatkov ISO 27701:

Smo tudi Microsoft partner:

1991

V Celju se je z računalniškim inženiringom pričela poslovna pot podjetja podjetja Bass d.o.o. Temeljni kamen naše dolgoročne poslovne usmeritve je tedaj predstavljal razvoj kompleksnega informacijskega sistema (IS) za podporo poslovnim procesom. Že prvi poslovni začetki so temeljili na strateški usmeritvi – personalizaciji IS za različne gospodarske dejavnosti.

1996

Skozi evolucijo smo se v prelomnem letu 1996 usmerili v specializacijo IS za obračun komunalnih storitev. Specializacija je že istega leta obrodila prve sadove, saj smo personalizirani IS za obračun komunalnih storitev uspešno implementirali v izbrana komunalna gospodarstva.

Bassova ekipa organsko raste, zaradi številčnosti kadra je potrebna selitev podjetja v lastne prostore.

1998 – 2000

Velika revolucija v informacijski tehnologiji zahteva revolucionarne korake. V koraku s časom tudi podjetje Bass d.o.o. IS preusmeri na Windows okolje. Ob koncu drugega tisočletja uporabnikom z revolucionarnim prehodom zagotovimo uporabo miške in prijaznejši uporabniški vmesnik.

2002

Druga informacijska revolucija prinese uvajanje in prehod na SQL–tehnologijo.

2003

Pomembne inovacije na področju namestitve in vzdrževanja računalniških mrež ter vzpostavitev koncepta vseživljenjskega učenja in praktičnih delavnic za uporabnike obeležijo leto 2003.

2004

Z nadgradnjo IS in nadaljnjo specializacijo na področju kompleksnih sistemov za komunalna gospodarstva organsko raste Bass in Bassovci, zato se leta 2004 preselimo v nove prostore na sedanjem sedežu podjetja.

2006

V koraku s časom in zahtevami uporabnikom razvijemo lastni internet in intranet sistem, vključno s postavitvijo strežnikov (Linux, Microsoft NT, Novell). Med novosti v Bassovih storitvah dodamo novo področje – zasnovo in izdelavo spletnih strani.

Po dolgoletnem uspešnem sodelovanju skupini BASS priključimo podjetje RING.

2007

V podjetju Bass d.o.o. se zavedamo, da je negovanje vzpostavljenih poslovnih odnosov enako pomembno kot vzdrževanje visoke ravni kakovosti vseh naših storitev. Z namenom še boljše odzivnosti in nudenja pomoči uporabnikom našega IS sistema v letu 2007 ustanovimo poseben oddelek za svetovanje in pomoč uporabnikom (HELP-desk) ter oddelek za izobraževanje uporabnikov (EDU-desk).

2009

Po 18. letih uspešnega dela in konstantnega sledenja svetovnim trendom na področju informacijskih sistemov nam uspe pridobiti naziv Microsoft GOLD certified partner.

2010

Naša jedrna aplikacija INKASSO uspešno prestane zahtevno Microsoft testiranje – Windows 7 Ready – in Microsoft jo doda na seznam certificiranih rešitev za komunalno gospodarstvo.

2011

20. obletnica podjetja – starejši, izkušenejši in povsem pripravljeni na nove izzive.
Pospešeno uvajanje tablic in pametnih telefonov v poslovanje podjetij s podporo tako za Android kot tudi IOS.

2012

Organizirali smo 2. Bass konferenco DIGITALIZACIJA IN VARNOST POSLOVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA, kjer je bila osrednja tema posvečena primerom dobre prakse na področju digitalizacije in varnosti poslovnega informacijskega sistema v vseh delih poslovanja.

2014

Organizirali smo 3. Bass konferenco na temo OBVLADANJE PODATKOV, E-RAČUNI IN SPREMEMBE V ZAKONODAJI. Na konfrenci smo skupaj delili znanje in izkušnje s področja digitalizacije poslovanja in obvladovanja podatkov.

2015

Postali smo finalist na tekmovanju EuroCloud Award 2015 Slovenije z rešitvijo www.eracun.info (sedanji procesni.center).

2016 – 2017

Sodelovanje pri poglobljenih projektih digitalizacije in projektih Pametna mesta (Smart cities) .

2018

Organizirali smo 4. Bass konferenco na temo varnost podatkov in GDPR.
Naša spletna stran dobi novo grafično podobo.

2019

Pridobimo lastno BIC kodo, postanemo nebančni udeleženec Bankart sistema za izmenjavo e-računov.

Sodelovanje v partnerstvu WINPOL. Sodelovanje na pilotno-izvedbenem projektu Pametna mestna platforma Univerze v Mariboru s projektom Pametne storitve pri javnih gospodarskih službah v Pametnih mestih in skupnostih.

2020

Pridobimo certifikata ISO 27001:2019 (standard za upravljanje informacijske varnosti) in ISO 27701 (standard za upravljanje osebnih podatkov) .

2021

Ob 30. obletnici delovanja podjetja spremenimo celostno grafično podobo.

Pridobimo certifikat Arhiva RS za programsko opremo BASS Dokumentni sistem, ki potrjuje skladnost z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Prenova Kadrovskega paketa.

2022

Nova mobilna rešitev Moj portal, kjer lahko zaposleni v podjetju spremljajo podatke o svojih osebnih dohodkih, pripravijo zahtevke za dopust in potne naloge, spremljajo evidentirane dogodke za svoje delo (prihode, odhode na delo, službene poti, dopuste, bolniške…), evidentirajo dogodke za delovni čas…

Razvili smo novi aplikaciji Azil (vodenje evidence živali v zavetiščih in obračun storitev azila) in Pogodbe (vodenje evidence pogodb, aneksov, spremljanje vrednosti javnih naročil, bančnih garancij).

Stopite v dobo varne digitalizacije.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…