Evidenca časa (EVICA)

Progam je namenjen spremljanju prisotnosti oz. odsotnosti zaposlenih (službene poti, dopusti, bolniške…).

Prednosti programa
  • Evidentiranje delovnega časa.
  • Enostavna nastavitev pravil in dedovanje le-teh.
  • Preglednost kršitev.
  • Grafična predstavitev.
  • Enostavno kopiranje podatkov.
  • Enostavno urejanje pravic.
  • Spremljanje podatkov zaposlenih preko barvnih terminalov.
Zakaj izbrati program?

S programom boste enostavno in ažurno spremljali podatke prisotnosti oz. odsotnosti zaposlenih. Podatke boste lahko pregledovali na prenosnih napravah (tablice, mobilni telefoni), zaposleni pa bodo lahko enostavno spremljali svoje podatke za evidentiranje delovnega časa preko barvnih terminalov.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…