Evidenca časa (EVICA)

Progam je namenjen spremljanju prisotnosti oz. odsotnosti zaposlenih (službene poti, dopusti, bolniške…).

Povezani programi
Prednosti programa
  • Evidentiranje dogodkov delovnega časa na enem mestu (prihodi na delo, odhodi domov, službeni izhodi in prihodi, dopusti, odsotnosti, …).
  • Pregledna evidenca ur – večja preglednost z barvnim označevanjem kršitev za zaposlenega glede na evidentirane in vnesene dogodke (manjkajoči dogodki, premalo opravljenih ur glede na vnesena pravila, …).
  • Podpora dežurstvu, delu od doma, zahtevkom za nadurno delo.
  • Enostavna nastavitev urnikov, pravil in dedovanje le-teh.
  • Preglednost kršitev.
  • Grafična predstavitev informacij (status prisotnosti, izpis s podatki o dopustih, saldo ur…).
  • Enostavno kopiranje podatkov, množično vnašanje (manjkajočih) dogodkov za zaposlenega, oddelek, delovno skupino ali podjetje.
  • Avtomatska sinhronizacija podatkov o zaposlenih iz Kadrovske evidence.
  • Enostavno urejanje pravic.
  • Spremljanje podatkov zaposlenih preko barvnih terminalov.
Zakaj izbrati program?

S programom boste enostavno in ažurno spremljali podatke prisotnosti oz. odsotnosti zaposlenih, vodili evidence o dežurstvu, delu od doma in nadurnem delu. Podatke boste lahko pregledovali na prenosnih napravah (tablice, mobilni telefoni), zaposleni pa bodo lahko enostavno evidentirali dogodke delovnega časa in spremljali svoje podatke za evidentiranje delovnega časa preko barvnih terminalov.

POVEZANI PROGRAMI

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…