Evidenca časa (EVICA)

Progam je namenjen spremljanju prisotnosti oz. odsotnosti zaposlenih (službene poti, dopusti, bolniške…).

Prednosti programa
 • Evidentiranje dogodkov delovnega časa (prihodi na delo, odhodi domov, službeni izhodi in prihodi, dopusti, odsotnosti, …) na enem mestu s pomočjo preglednega uporabniškega vmesnika.
 • Možnost množičnega vnašanja (manjkajočih) dogodkov za zaposlenega, oddelek, delovno skupino ali podjetje.
 • Pregledna evidenca ur prikazuje anomalije v dogodkih na zaposlenem glede na evidentirane in vnesene dogodke (manjkajoči dogodki, premalo opravljenih ur…..).
 • Podpora dežurstvu, delu od doma, zahtevkom za nadurno delo.
 • Enostavna nastavitev urnikov, pravil po lastnih željah glede na naravo dela v podjetju (za posamezne oddelke, delovne skupine ali zaposlene, priprava urnikov glede na dneve v tednu…) in dodelovanje le-teh.
 • Grafični pregled informacij s prikazom podatkov v danem trenutku za zaposlenega, oddelek, delovno skupino ali podjetje (status prisotnosti, izpis s podatki o dopustih, saldu ur…)
 • Enostavno kopiranje podatkov, množično vnašanje (manjkajočih) dogodkov za zaposlenega, oddelek, delovno skupino ali podjetje.
 • Avtomatska sinhronizacija podatkov o zaposlenih iz Kadrovske evidence (enkratni vnos podatkov o zaposlenih).
 • Različni izpisi in poročila v PDF ali EXCEL.
 • Priprava zbirnika ur za obračun plač.
 • Vnos zahtevkov za dopuste, delo od doma, dodatno, nadurno in redno delo.
 • Vodenje evidence pripravljenosti na delo.
 • Urejanje salda zaposlenih (koriščenje in popravki salda) .
Zakaj izbrati program?

S programom boste enostavno in ažurno spremljali podatke prisotnosti oz. odsotnosti zaposlenih, vodili evidence o dežurstvu, delu od doma in nadurnem delu. Podatke boste lahko pregledovali na prenosnih napravah (tablice, mobilni telefoni), zaposleni pa bodo lahko enostavno evidentirali dogodke delovnega časa in spremljali svoje dnevne dogodke.

S povezavo z ostalimi programi Kadrovskega paketa boste poenostavili in avtomatizirali kadrovske procese in dodali nov korak v digitalizacijo podjetja. Celoten Kadrovski paket je razvit kot spletna aplikacija, kar omogoča enostavno uporabo preko brskalnika in je s pomočjo certifikata dostopen od kjerkoli in kadarkoli.

POVEZANI PROGRAMI
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…