Kadrovska evidenca

Program nadomešča vso papirno evidenco o zaposlenih. Z njim lahko enostavno in pregledno vodite vse osebne, zdravstvene in zaposlitvene podatke ter podatke o izobraževanjih zaposlenih. Omogoča pregled delovnih mest po oddelkih in evidentiranje vseh delovnih razmerij.

Prednosti programa
  • Enotna evidenca zaposlenih.
  • Avtomatska opozorila kadrovski službi o pomembnih dogodkih vezanih na zaposlene.
  • Neposredna povezanost s plačami.
  • Avtomatski prevzemi bolniških listov (e-Bol).
  • Priprava in izpis odločb o letnem dopustu.
  • Izpis napotnice za zdravstvene preglede.
  • Izpis zdravniškega spričevala.
Zakaj izbrati program?

Program Kadrovska evidenca Vam bo olajšal in pohitril vnos ter vodenje podatkov o zaposlenih v Vašem podjetju. Tesno je povezan s programoma Plače in Evidenca časa. V veliko pomoč pri delu vam bodo opozorila za zaposlene, ki so nastavljiva, določljiva in opozarjajo uporabnika že v BASS Namizju.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…