Kadrovska evidenca

Program nadomešča vso papirno evidenco o zaposlenih. Z njim lahko enostavno in pregledno vodite vse osebne, zdravstvene in zaposlitvene podatke ter podatke o izobraževanjih zaposlenih. Omogoča pregled delovnih mest po oddelkih in evidentiranje ostalih delovnih razmerij.

Prednosti programa
  • Enotna evidenca zaposlenih (kadrovske mape zaposlenih s pripadajočo dokumentacijo).
  • Neposredna povezava s Plačami.
  • Priprava odločb za letni dopust na osnovi pravil za dopuste tudi za več oseb/oddelkov hkrati.
  • Izračun delovne dobe.
  • Priprava različnih izpisov z vnaprej pripravljenimi predlogami (evidenca o zaposlenih, struktura zaposlenih, odsotnosti, zdravniški pregledi, izobrazbena struktura, varnost in zdravje pri delu…) ter pošiljanje le teh zaposlenim po elektronski pošti.
  • Izpis napotnice za zdravstvene preglede in izpis zdravniškega spričevala z v naprej izpolnjenimi podatki.
  • Pregled obvestil na nadzorni plošči glede na kategorije (rojstni dnevi, potek pogodb o zaposlitvi, jubilejne nagrade, itd…) in opominjanje uporabnikov o pomembnih dogodkih vezanih na zaposlene.
  • Sinhronizacija zaposlenih in njihovih podatkov o odsotnostih z Evidenco časa.
Zakaj izbrati program?

Program Kadrovska evidenca bo olajšal in pohitril vnos ter vodenje podatkov o zaposlenih (osnovni podatki zaposlenih, podatki o njihovih družinskih in vzdrževanih članih, trenutna in pretekle zaposlitve, osebni dohodki, izobraževanja, zdravniški pregledi…). Z avtomatizacijo procesov boste pohitrili ponavljajoče aktivnosti, kot je priprava odločb o odmeri letnega dopusta, izračun delovne dobe, priprava različnih pregledov in izpisov podatkov o zaposlenih… V veliko pomoč pri delu vam bodo opozorila za zaposlene, npr. o poteku pogodbe, zdravniškega pregleda, varstva pri delu, prihajajočih jubilejnih nagradah in rojstnih dnevih zaposlenih…, ki so nastavljiva, določljiva in opozarjajo uporabnika že v BASS Namizju. Program Kadrovska evidenca je tesno povezan s programoma Plače in Evidenca časa.

S povezavo z ostalimi programi Kadrovskega paketa boste poenostavili in avtomatizirali kadrovske procese in dodali nov korak v digitalizacijo podjetja. Celoten Kadrovski paket je razvit kot spletna aplikacija, kar omogoča enostavno uporabo preko brskalnika in je s pomočjo certifikata dostopen kjerkoli in kadarkoli.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…