Najemnine

Programski modul Najemnine je namenjen enostavnemu, preglednemu in natančnemu vodenju evidence ter zaračunavanju najemnin.

Nastavite in vodite lahko vse podatke, potrebne za izstavitev računov za storitve, ki jih želite obračunavati na posameznem odjemnem mestu. Pripravljeni so tudi različni izpisi odjemnih mest po omejitvah, ki jih sami določate.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…