Poslovna organizacija

Optimizirajte poslovne procese in s tem potrebno konkurenčnost

 

Skozi lastno poslovno prakso smo se prepričali, da je bistvo doseganja zastavljenih poslovnih ciljev utečena organiziranost vseh poslovnih procesov v podjetju.

V želji, da bi tudi vašemu podjetju zagotovili optimizacijo poslovnih procesov in s tem potrebno konkurenčnost, smo zasnovali programski paket ORGANIZACIJA.

Pokrivanje celotnega področja

S programi boste lahko enostavno vodili podatke o zaposlenih, njihove prisotnosti in odsotnosti na delovnem mestu, opravljene ure po delovnih nalogih, zaščitna sredstva zanje in službene poti.

Nadzor boste imeli tudi na področju skladiščnega in materialnega poslovanja vse od zahteve po materialu, povpraševanja in naročanja do dobave ter izdaje iz skladišča. Pripravili pa boste lahko tudi ponudbe in izdane račune.

Digitalizacija podatkov

V podjetje prihaja dokumentacija v papirnati in digitalni obliki. Programska oprema iz sklopa organizacije omogoča pretvorbo v digitalno obliko, da lahko vodite vso dokumentacijo v digitalni obliki. Tudi potrjevanje dokumentov, povpraševanje in naročanje poteka elektronsko.

Enotne evidence med posameznimi sklopi

Neurejena evidenca pomeni anarhijo.

Programi uporabljajo enotne evidence, zato niso potrebni večkratni vnosi, saj so vneseni podatki dostopni tudi v drugih programih.

Analize, poročila

Pripravili boste lahko različne lastne izpise, analize in poročila za opravljena dela, porabljen material, zaračunane storitve, osnovna sredstva… Tako si boste zagotovili večjo preglednost in boljši vpogled v poslovanje in delo v podjetju.

Vaše poslovanje na enem mestu

Enostavna in transparentna organizacija vašega poslovanja.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…