Upravljanje s človeškimi viri 2.del

Upravljanje s človeškimi viri 1.del

Izobraževanje: Osnovna sredstva, Mobilni popis osnovnih sredstev, BASS Zaščitna sredstva

Izobraževanje: obvladovanje nabavnih procesov, potrjevanja naročilnic, javnih naročil in pogodb znotraj programske opreme BASS