Digitalno organiziranje, potrjevanje in podpisovanje dokumentov ter obvladovanje procesa nabave (digitalni proces naročanja)

Izobraževanje: obvladovanje nabavnih procesov, potrjevanja naročilnic, javnih naročil in pogodb znotraj programske opreme BASS