Izobraževanje: obvladovanje nabavnih procesov, potrjevanja naročilnic, javnih naročil in pogodb znotraj programske opreme BASS