Izobraževanje: Osnovna sredstva, Mobilni popis osnovnih sredstev, BASS Zaščitna sredstva