Saldakonti z glavno knjigo

Progam je namenjen spremljanju obveznosti in terjatev kupcev in dobaviteljev, preglednemu spremljanju poslovanja podjetja ter vodenju dvostavnega knjigovodstva v skladu s knjigovodskimi standardi.

Prednosti programa
  • Pregledno spremljanja odprtih terjatev kupcev in dobaviteljev z velikim naborom filtrov.
  • Hitra obdelave velikih količin podatkov.
  • S povezavo z dokumentacijskim sistemom hiter in neposreden vpogled v dokumente.
  • S povezavo z BI možnost preglednega spremljanja poslovanja.
  • Pregledno spremljanje podatkov opominov. Več možnosti opominjanja strank (z opomini ali s priloženimi saldakontskimi karticami na izdanih računih).
  • Hitra priprava in spremljanje podatkov popravkov terjatev in odpisov le-teh.
Zakaj izbrati program?

Saldakonti in glavna knjiga ponuja pregledno in enostavno vodenje podatkov terjatev in obveznosti in vseh del povezanih z njimi na enem mestu ter enostaven in hiter pregled nad knjigovodskim poslovanjem podjetja. Program je odlična izbira za obdelavo velikih količin računovodskih podatkov.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…