Osnovna sredstva

Aplikacija Osnovna sredstva je namenjena temeljnemu knjigovodenju oz. beleženju poslovnih dogodkov, hranjenju in obdelavi podatkov, ter vsemi potrebnimi izhodnimi informacijami. Je osnova za vsa zakonsko predpisana poročila kot tudi za posebne informacijske podlage za potrebe odločanja.

Prednosti programa
  • Popis inventure s prenosnimi terminali.
  • Delitev osnovnih sredstev na več lastnikov.
  • Raznolika priprava izpisov glede na potrebe.

Priporočamo tudi uporabo Mobilne aplikacije Popis osnovnih sredstev

Zakaj izbrati program?

S programom boste enostavno in učinkovito vodili ter spremljali vse poslovne dogodke, ki so vezani na osnovna sredstva.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…