Osnovna sredstva

V programu osnovna sredstva evidentirate poslovne dogodke v zvezi s pridobivanjem, rabo in odtujevanjem osnovnih sredstev. Vodite lahko podatke o posameznem osnovnem sredstvu, njegovem aktiviranju ter vseh spremembah do odtujitve.

Prednosti programa
  • Popis inventure s prenosnimi terminali.
  • Delitev osnovnih sredstev na več lastnikov.
  • Raznolika priprava izpisov glede na potrebe.
Zakaj izbrati program?

S programom boste enostavno in učinkovito vodili ter spremljali vse poslovne dogodke, ki so vezani na osnovna sredstva.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…