Skladiščno poslovanje

Program Skladiščno poslovanje je namenjen vodenju skladišča (ali več skladišč hkrati) za material in trgovsko blago v različnih tipih skladišč. Poleg knjiženja prometa nudi možnost obdelave inventure artiklov in nivelacijo vrednosti zalog.

Prednosti programa
  • Uporaba prenosnih terminalov in podpisne tablice.
  • Tesna povezanost z izdani računi, delovnimi nalogi in nabavo.
  • Možnost uporabe dislociranih in mobilnih skladiščnih enot.
  • Enotna aplikacija za skladiščno in materialno poslovanje.
  • Enotna programska forma za vnos različnih tipov dokumentov.
  • Neomejene možnosti analiz.
  • Lastni izpisi in poročila.

Priporočamo tudi uporabo Mobilne aplikacije skladiščno poslovanje

MOBILNA APLIKACIJA SP
Zakaj izbrati program?

Za dobro delo v skladišču je potrebna tudi informacijska podpora skladiščnih in nabavnih procesov.

S programom skladiščno poslovanje poskrbite za lažje upravljanje z več skladišči, zmanjšajte napake pri delovnih procesih, vodstvu pa omogočite enostaven vpogled v dogajanje in polno sledljivost dokumentov ter artiklov znotraj skladišča.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…