Obračunski listi

Program je namenjen pregledovanju stroškov in prihodkov po različnih profitnih centrih v podjetju. Beleži prihodke in odhodke s pomočjo kontov oziroma stroškovnih mest in njihovih nosilcev. Omogoča združevanje skupin po posameznih obračunskih listih ali združevanje stroškov/prihodkov v okviru posamezne delovne skupine.

Prednosti programa

*****************************************************************
Dokumenti so digitalizirani in varno shranjeni, zato se ne morejo izgubiti. S pomočjo metapodatkov in klasificiranja jih hitro najdete. Spremljate lahko tudi informacije o potrjevanju, izvoru dokumenta, avtorju in spremembah dokumenta.

WEB VMESNIK
Delo je enostavno in hitro tudi zaradi WEB vmesnika, ki omogoča delovanje neodvisno od operacijskega sistema (Windows, I-OS, Android) in lokacije (lokalno, oddaljeno (priporočilo VPN) ali oblak).

KLASIFIKACIJSKI NAČRT
Dokumenti se klasificirajo s pomočjo klasifikacijskih znakov iz klasifikacijskega načrta. Na podlagi tega se dokumentu avtomatsko določi tudi rok hranjenja (npr. 5 let, 10 let, trajno, arhivsko…).

POVEZAVA Z OSTALIMI PROGRAMI
Zaradi povezave z ostalimi programi (Pošte, Izdani računi, Skladiščno poslovanje…) se dokumenti vnesejo samo enkrat in nato odložijo v dokumentni sistem. Za dokumente, ki so bili dani v potrjevanje, vidimo tudi celotno zgodovino potrjevanje z opombami.

***********************************************************
Za vnos lahko uporabite ročni “uvoz” dokumentov (za obstoječe shranjene v digitalni obliki), zajemanje iz digitalnega bralnika (za obstoječe v papirnati obliki in nove prispeli papirnati obliki) ter neposredno “tiskanje” preko navideznega tiskalnika.

VAROVANJE PODATKOV
Zaradi več nivojske nastavitve pravic (dostopov) uporabnikov lahko do dokumentov dostopajo samo osebe, ki imajo ustrezne pravice. Vodi se tudi zgodovina vpogledov v dokumente.

ZADEVE
Dokumente lahko vsebinsko povežete v zadeve (mape), jim določite rok rešitve ter dodelite odgovorni osebi zadeve v reševanje. Do posamezne zadeve imajo dostop samo uporabniki z enako ali višjo prioriteto kot jo ima dokument.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…