Glavna knjiga

Programski modul omogoča pregledno vodenje dvostavnega knjigovodstva v skladu s knjigovodskimi standardi kot tudi natančen vpogled v poslovanje podjetja in enostavno pripravo bruto bilance.

Prednosti programa

VPOGLED V POSLOVANJE PODJETJA
Enostavno spremljanje in nadzor doseženih rezultatov podjetja po poljubnih skupinah, po profitnih centrih, stroškovnih mestih ali njihovih posameznih nosilcih. Posamezne skupine lahko razporedite v druge skupine – preko ključa (npr. delitev skupnih stroškov/prihodkov). Kontinuirano lahko nadzorujete uravnoteženost knjižb in ažurno.

ENOSTAVEN VNOS, AŽURIRANJE IN PREGLED KNJIŽB
Na enostaven in hiter način lahko pregledate in ažurirate vse knjižbe ter izpišete dnevnik knjižb glede na datum ali konto. Izbirate lahko od 3 do 8 mestne globine kontov in poljubno datumsko obdobje.

IZVOZI PODATKOV
Podatke lahko hitro izvozite za nadaljnjo obdelavo v kar 16 standardnih formatih (Excel, Word, Dbase, besedilo, html …). Pripravite lahko tudi podatke za revizorsko hišo, DURS ali povezano podjetje.

OBRAČUNSKI LISTI
Obračunske liste lahko pripravite po enotah in kreirate poročilo SRS 35.

BRUTO BILANCA
Hitra priprava in izpis bruto bilanco.

KOTROLE
Vgrajeno je orodje za nadzor pravilnosti nastavitev programa in opremljenosti konta/ vrstice s podatki.

POVEZAVA Z DRUGIMI PROGRAMI
Avtomatičen uvoz podatke iz Saldakontov, Izdanih računov, Prejetih računov, Osnovnih sredstev, Plač, Materialnega poslovanja, Blagajne, banke, zbirnih centrov itd.

ENOSTAVEN VNOS, AŽURIRANJE IN PREGLED KNJIŽB
Na enostaven in hiter način lahko pregledate in ažurirate vse knjižbe ter izpišete dnevnik knjižb glede na datum ali konto. Izbirate lahko od 3 do 8 mestne globine kontov in poljubno datumsko obdobje.

HITRA PRIPRAVA POSLOVNIH IZKAZOV
Omogoča hitro pripravo uradnih poslovnih izkazov (bilanca stanja, uspeha) kot tudi lastnih poročil in primerjalnih bilanc (večletne ali primerjave planskega in aktivnega področja). Bilance lahko pripravite tudi iz podatkov obračunskih listov (bilanca za vsak stolpec OBOLa).

OBRAČUNSKI LISTI
Sestavni del Glavne knjige je program OBRAČUNSKI LISTI. Omogoča shranjevanje pred pripravljenih obračunskih listov in različnih tipov obračunskih listov. Pripravite lahko neomejeno število obračunskih listov za namene sledenja poslovnim trendom v opazovanem obdobju.

KARTICA KONTA GLAVNE KNJIGE
Hiter pregled in izpis kartice konta glavne knjig.

IZPISI
Na izpisih lahko samostojno definirate način združevanja in seštevke.

POROČILA
Hitro in preprosto lahko generirate pregledna poročila za vodstvene kadre.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…