Tehtnica

Tehtnica je programski modul, s katerim lahko spremljate evidence in avtomatsko izvajate tehtanja odpadkov na smetišču (pripeljani, odpeljani odpadki, interni prenosi, zunanja tehtanja) ter z njim povezano usmerjanje prometa na tehtnici.

Prednosti programa
  • Izvajanje in vodenje evidence tehtanj.
  • Upravljanje z dvosteznimi sistemi in več tehtnicami hkrati.
  • Povezljivost in upravljanje z zunanjimi napravami (zapornice, semaforji, zasloni, …).
  • Omogoča kontaktno in brezkontaktno identifikacijo vozil in voznikov.
  • Zagotavlja izvajanje masovnih obračunov opravljenih tehtanj.
  • Omogoča samodejno usklajevanje evidenc s strežnikom ARSO.
  • Zagotavlja avtomatično kreiranje zakonsko predpisanih evidenčnih listov.
  • Razdelitve odpadkov embalaž po embalažnih shemah.
  • Pregled nad zgodovino sprememb ter izvajanje analiz in poročil.
Zakaj izbrati program?

S programom si boste zagotovili hitro izvajanje tehtanj ter kontrolo nad logistiko voznega parka. Program je povezan s skupnimi evidencami. Avtomatsko osvežuje podatke z državnimi organizacijami.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…