Skupne evidence

Program je namenjen vodenju skupnih evidenc oz. podatkov, ki jih potrebujejo aplikacije Bass informacijskega sistema. Vodijo se evidence oseb (partnerjev) in evidence IBANov za nakazila.

Vgrajeni so tudi šifranti držav, pošt, občin, narodnosti, državljanstev, bank, poklicev (Klasius P, Klasius P16), izobrazb (Klasius SRV), standardna klasifikacija poklicev (SKP-08), kode namenov, enote denarnih valut, tečajne liste (osvežene vsak dan), standardne klasifikacije dejavnosti, B2B SEPA Direct Debit,  Core SEPA Direct Debit.

Povezani programi
Prednosti programa
  • Vnos, pregled in izpis prejemka ali izdatka
  • Povezava z ostalimi programi, stranka lahko plača tudi odprte zadeve, za katere nima seboj UPN obrazca
  • Izdelava in izpis blagajniškega dnevnika ter priprava temeljnice za glavno knjigo
  • Analitični pregled blagajniških prejemkov in izdatkov
  • Pregled saldov po datumih
  • Povezava s POS terminali
Zakaj izbrati program?

Kljub temu, da je program Blagajna izjemno enostaven za uporabno, je zelo zmogljiv. Z njim boste pridobili enostaven program za upravljanje gotovinskega in kartičnega poslovanja, kreiranje blagajniških prejemkov, izdatkov in dnevnikov.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…