Ravnanje z odpadki

Programski modul Tehtnica je aplikacija znotraj Ekologa in omogoča spremljanje evidence in avtomatsko izvajanje tehtanja odpadkov na smetišču (pripeljani, odpeljani odpadki, interni prenosi, zunanja tehtanja) ter z njim povezanega usmerjanja prometa na tehtnici.

Omogoča upravljanje dvosteznega sistema in z več tehtnicami hkrati. Usmerja promet na odlagališču (destinacije na odlagališču glede na vrsto odpadka), upravlja z zunanjimi prikazovalniki teže (tekstovni in številčni), zapornicami in semaforji glede na logistiko odlagališča ter s preostalo signalizacijo (semaforji) vodi evidenco in usmerja pripeljane odpadke. Tako omogoča popoln nadzor o stanju na odlagališču (datum in ura prihoda vozila, teža, stanje zapornic, …).

Pri delovanju učinkovito sodeluje z ostalimi aplikacijami in s tem zagotavlja pregled nad celovito evidenco zbirnih mest, pogodbenih partnerjih, odvozi odpadkov, evidenco posod, računov in plačil. Zagotavlja ustvarjanje tehtalnih listov, evidenčnih listov in delovnih nalogov, ki so osnova za izvedbo masovnega obračuna, pripravo računov in nadaljnjih analiz.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…