Opomini

Modul Opomini, ki je sestavni del Saldakontov, je pomagalo pri vsakodnevni učinkoviti izterjavi dolgov. Omogoča enostavno pripravo, izpis, pregled in nadzor nad izdanimi opomini.

Prednosti programa

OPOMINI IN IOP OBRAZCI
Omogočeno je avtomatično generiranje, urejanje in pripravljanje preglednega seznama opominov in IOP-obrazcev (po šifri stranke, datumu knjiženja, znesku, nazivu,…) z možnostjo upoštevanja ali neupoštevanja preplačil.

OBRAČUN OBRESTI NA OPOMINU
Na posameznem opominu lahko obračunate in izpišete obresti.

IOP OBRAZCI
Pripravili in izpisali boste lahko IOP-obrazce glede na vrsto plačila v izbranem terminu oziroma trenutno stanje.

MESEČNI RAČUNI
S pomočjo vpisa besedila lahko avtomatično izvozite stroške opominov na mesečne račune (v povezavi s programom INKASSO). Odprte postavke lahko izvozite za prikaz salda na rednih mesečnih računih.

IZPISI
IOP obrazce in opomine lahko poljubno spremenite in prilagodite obliko in vsebino ter pripravite paketni izpis IOP obrazcev in opominov. Pripravite lahko izpis prvega opomina, izpis opomina pred tožbo ter izvoz opominov za tiskanje na UPN-obrazcih.

IZVRŠBE
Pripravite lahko seznam predlogov za izvršbo.

KNJIŽENJE POSTAVK PLAČANIH OPOMINOV
Knjiženje postavk plačanih opominov poteka avtomatično.

OPOMINI
Opomine lahko arhiviramo v BASS dokumentni sistem in na kartici stranke prikličemo vse vezane opomine, ki jih ima stranka. Iskanje je s tem olajšano, saj lahko po šifri stranke takoj razberemo, katere opomine je že dobila. Kreirate lahko podrobno analizo opominov in plačil opominov glede na seznam ali šifro stranke.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…