Odvoz odpadkov

Modul odvoz odpadkov je namenjen preglednemu vodenju evidence posod z vsemi potrebnimi pod evidencami.

Upravljate lahko različne kombinacije med posodami in njihovimi uporabniki ter določate pripadajoče deleže za razdeljevanje. Vodite lahko različne tipe, skupine, lastništva in frakcije posod ter upravljate tudi s sodili za preračune in frekvencami odvažanja. Uporabnik lahko spremlja poljubno število nastavljivih dogodkov na posamezni posodi.

V modulu je urejeno tudi vodenje črtnih kod in RFID-jev ter priprava nalepk za označevanje posod. Modul se lahko poveže z zunanjimi ponudniki čipiranja in spremlja delo s posodami. Z močnim orodjem za analizo posod boste hitro pripravili natančne analitične izpise katastra posod ter rekapitulacije po različnih združevalnih kriterijih.

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…