Obresti

Obresti so sestavni del programa Saldakonti, ki omogoča obračun najrazličnejših obresti (npr. zakonske, konformne, linearne, pogodbene obresti,…). Vključuje možnost obračuna obresti za prepozno plačane in neplačane račune.

Prednosti programa

IZPIS OBRAČUNA OBRESTI
Pripravite lahko navaden ali podroben izpis obračuna obresti z določenim minimalnim zneskom obresti kot tudi obračun in izpis obračuna obresti za ročno vnesene zneske in za izbrane stranke.

GLAVNA KNJIGA
Povezava z Glavno knjigo omogoča avtomatično generiranje temeljnice.

PRILAGOJEN OBRAČUN OBRESTI
Pri obračunu obresti lahko poljubno izločite določena obdobja kot tudi obračunate obresti le za pravne/fizične osebe ali davčne zavezance/nezavezance. Iz obračuna lahko izločite prepozno plačane račune, ki so bili zaprti z dobropisi ali odpisi. Ločite lahko tudi obračunane obresti na že tožene in netožene terjatve.

Povezani programi
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…