Mestna blagajna

Želite, da imajo tudi Vaši občani zmanjšane stroške pri plačilu položnic?

 

Veliko občin se je že odločilo za organiziranje Mestne blagajne, ki občankam in občanom omogoča plačevanje položnic za storitve občinskih podjetij, šol, vrtcev, nepremičnin (najemnine), osrednjih knjižnic, glob, itd. brez kakršnekoli provizije.

Brez provizije

Program Mestna blagajna je zastavljen tako, da omogoča občanom gotovinsko plačilo UPN nalogov brez provizije. Prepozna in vnese plačila, ki se izvedejo preko OCR ali QR čitalcev. Za posamezno stranko program avtomatsko izračunava seštevek UPN nalogov in na koncu ob plačilu tudi vračilo gotovine, v kolikor je potrebno.

Izdelan samo za Vas

BASS d.o.o., Celje je bil že prisoten pri ustanavljanju prve mestne blagajne, zato dobro vemo, kaj potrebujete za temeljito podprt informacijski sistem.

Mestna blagajna Vam bo zadovoljila vse zahteve in potrebe, ki jih pri mestni blagajni potrebujete.

Glavne lastnosti programa

  • Hkratno beleženje in sprejemanje plačil UPN položnic.
  • Povezava z OCR in QR čitalci, ki vam jih pri nas tudi dobavimo.
  • Avtomatski izračun vračila gotovine.
  • Izpis potrdila o plačilu na odrezek položnice.
  • Izdelava in izpis blagajniškega dnevnika ter pregled prometa po posamezni blagajni (blagajniškem okencu).
  • Avtomatski izračun seštevka položnic za posamezno stranko.
  • Vnos za evidenco in plačevanje redarskih položnic oz. globe za prekršek,
  • Elektronska poročila za plačila podjetij in za prejeta plačila glob.
  • Vse stroške krijejo javna podjetja sama.

Ustvarite zadovoljstvo Vaših občanov in občank

Na podlagi pozitivnih izkušenj občin, ki že uporabljajo naš program, ustanovitev mestne blagajne pripomore k zmanjševanju stroškov gospodinjstev in s tem k zadovoljnejšim občanom.

Občine, ki že uporabljajo program Mestna blagajna

Občina Celje

od 2007

Občina Šentjur

od 2011

Občina Laško

od 2011

Občina Starše

od 2011

Občina Radlje ob Dravi

od 2013

Občina Rogatec

od 2013

Občina Polzela

od 2014

Občina Trbovlje

od 2015

»Odziv uporabnikov Mestne blagajne je že od vsega začetka bil zelo pozitiven. Ideja vodstva Mestne občine Celje je bila, da se na enem mestu omogoči plačevanje položnic občanom brez provizije za javna podjetja in nekatere koncesionarje in posredne proračunske uporabnike.

Rezultat tega je, da danes veliko ljudi plačuje položnice na Mestni blagajni, ob tem pa privarčujejo, saj je plačevanje položnic brez provizije. Vsak mesec je plačanih približno 30.000 položnic.

Z opremo in lokacijo prostorov ter prizadevnostjo zaposlenih je Mestna občina Celje dosegla osnovni namen. Pri sami realizaciji poslovanja je bila v veliko pomoč tudi poslovna banka, preko katere potekajo vse transakcije.«

– g. Bojan Šrot, bivši župan Mestne občine Celje

Ustvarite zadovoljstvo Vaših občanov in občank

Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…