V izobraževanje, ki je ponovno potekalo na daljavo, smo vključili vse aplikacije znotraj novega kadrovskega paketa. V želji, da so se lahko udeleženci udeležili izobraževanj in hkrati ni trpelo njihovo vsakdanje delo, smo izobraževanje razdelili na tri sklope; ponedeljek, sredo in petek – vsak dan uro in pol.

KADROVSKA EVIDENCA – 18.10.2021 ob 9:00
Predstavitev delovanja prenovljene aplikacije Kadrovska evidenca:

 • urejanje osnovnih nastavitev, podatkov o podjetju ter šifrantov, oddelkov, delovnih mest,
 • postopek vnosa primera novega zaposlenega od začetka do konca in prikaz dodatnih možnosti vnosa na zaposlenem,
 • vodenje različnih vrst zaposlitve (zaposleni, študenti na praksi, najeti delavci, pogodbeni…),
 • spremljanje zgodovine zaposlitve, prikaz pravilnega postopka, ko nekdo konča z delom v podjetju in deaktiviranje takšnega zaposlenega,
 • vodenje delovne dobe, izobraževanj, zdravstvenih stanj, odsotnosti (odločb za l. dopuste),
 • možnosti priprave izpisov glede na filtriranja in vrste izpisov (nabor polj za izpise, nabor kriterijev – splošni, posebni),
 • lastni izpisi (pogodbe, odločbe, obrazci…).

POTNI NALOGI – 20.10.2021 ob 9:00
Predstavitev delovanja prenovljene aplikacije Potni nalogi:

 • kreiranje novega zahtevka s procesom ustreznega nastavljanja statusov (obdelava, v dopolnjevanju, odobren),
 • pravilno zaključevanje potnega naloga v status obračunan, ki je potem pripravljen za prenos v plačilne naloge ali v plače (odvisno od nastavitve),
 • pregled možnosti osnovnih nastavitev, šifranta vozil, dnevnice, kilometrine, namenov, tipov prevoza in stroškov.

EVIDENCA DELOVNEGA ČASA – 20.10.2021 ob 9:00 
Predstavitev delovanja prenovljene aplikacije Evidenca delovnega časa:

 • prikaz povezave s Kadrovsko evidenco, ki je osnova za delovanje Evidence delovnega časa,
 • možnosti dodajanja delovnih skupin z vodjami, ki jim je nato možno dodeliti pravice do upravljanja dogodkov (evidence ur),
 • predstavitev različnih možnosti na: pregledu informacij (analitični del), evidenca ur, zbirnik ur (priprava za plače), odsotnosti, saldo, pregled dogodkov, nastavitev urnikov, urejanje kartic (pravica administrator),
 • skozi postopek primera zaposlenega bomo prikazali možnosti urejanja na vsakem izmed zgoraj opisanih možnostih.

PLAČE IN PLAČILNI NALOGI – 22.10.2021 ob 9:00                             Predstavitev delovanja prenovljene aplikacije Plače in Plačilni nalogi:

 • kako pričeti z obračunom v plačah – začetne nastavitve,
 • priprava postavk,
 • hitro in učinkovito delo v obračunu,
 • uvoz bolniških nadomestil preko eBol-ov,
 • povezava z ostalimi moduli – osebna ocena, evidenca časa in potni nalogi,
 • neposredni prenos plačil v Potne naloge, priprava paketov in oddaja na banko.
Spremljanje in nadzorovanje delovnega časa zaposlenih

Dnevni red velja za vse tri dni:

PRIJAVA NA WEBINAR
8:50 – 9:00

IZOBRAŽEVANJE
9:00 – 10:30

Uporabniki bass

ODGOVORI NA VPRAŠANJA UPORABNIKOV IN ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
10:30 – 11:00

CENA NA UDELEŽENCA

Udeležba na izobraževanju je za naše pogodbene stranke brezplačna.

Tisti, ki niste naša pogodbena stranka in bi se želeli udeležiti izobraževanja, pa nam pišite na izobrazevanje@bass.si in dogovorili se bomo o vseh podrobnostih.

KADROVSKA EVIDENCA
Preberite več

POTNI NALOGI
Preberite več

EVIDENCA DELOVNEGA ČASA
Preberite več

PLAČILNI MALOGI

Preberite več

Kadrovski paket

Lokacija: Webinar

Datum in ura:

 • 18.10.2021, ob 9.00 Kadrovska evidenca 
 • 20.10.2021, ob 9.00 Evidenca časa in Potni nalogi
 • 22.10.2021, ob 9:00 Plače in Plačilni nalogi

Izobraževanje je že bilo izvedeno, zato prijave niso več možne.

  Povpraševanje za individualno izobraževanje

  Če želite izobraževanje samo za Vaše podjetje, lahko izpolnite spodnji obrazec ali pa nas pokličete na 03 425 77 60.  Prijava na novice

  Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…