Storitve

Celostna poslovna informatika ne enem mestu

V okviru celostne poslovne informatike in dolgoročnega partnerskega odnosa vam v podjetju Bass zagotavljamo naslednje informacijske storitve:

  • celovite programske pakete - FINANCE, OBRAČUN, ORGANIZATOR, PREDOGLED, eBIZ
  • programske rešitve NA KLJUČ (komunala.info, mestna blagajna, EKOlog ...)
  • strežniško dejavnost za varno hranjenje velikih količin podatkov (VPNi, e-pošta, www, povezave, požarni zidovi, delo na daljavo, namestitev in vzdrževanje SQL-strežnikov, zaščita omrežja in strežnikov itd.)
  • strežniško dejavnost za varno hranjenje velikih količin podatkov - Bass CLOUD
  • letni vzdrževalni servis
  • redna izobraževanja in usposabljanja za delo s programskimi rešitvami Bass
  • svetovanje pri izboru in nadgradnji programske opreme (software upgrade)
  • svetovanje pri izboru in posodobitvi strojne opreme (hardware upgrade)
  • možnost modularnega dodajanja personaliziranih programskih rešitev in konstantne nadgradnje le-teh glede na rast in razvoj podjetja oziroma spreminjanje zakonodajnih okvirjev
V okviru naših celostnih informacijskih rešitev naročnikom dodatno zagotavljamo tudi dolgoročno vzdrževanje informacijskega sistema, vse potrebne nadgradnje programske in strojne opreme kot tudi zanesljivo pomoč in kontinuirana izobraževanja uporabnikov za uporabo naših programskih rešitev.