Knjiženje prejetih računov v dokumentni sistem ob obratu leta

2018-01-08

Za vse uporabnike, ki uporabljate modul prejeta pošta znotraj dokumentnega sistema, smo pripravili kratko navodilo, kako knjižiti prejeti račun v mesecu januarju.

Za vse prispele račune v januarju ne spreminjamo datuma "vnosa" računa, med tem ko moramo za račune, ki so v podjetje prispeli v mesecu decembru spremeniti datum vnosa na dan, ko so računi prišli v podjetje. S spremembo datuma na leto 2017 se prejetemu računu spremeni tudi številčenje, ki se nadaljuje od zadnjega vnesenega računa v letu 2017. Za vse račune, ki so v podjetje prispeli z novim letom pa številčenje poteka od številke 1 dalje.

Pazljivost uporabnika je potrebna pri uvozu računov v knjigo prejetih računov!

Ta pa poteka na naslednji način:
- Račun prejet v mesecu januarju z datumom opravljene storitve v januarju se uvozi v področje prejetih računov za letošnje leto.
- Račun prejet v mesecu januarju z datumom opravljene storitve v decembru pa se uvozi v področje prejetih računov za lansko leto.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.


Ekipa BASS