UPN QR

2017-11-27

Spoštovani partnerji

Približuje se rok za odpravo nalogov UPN z OCR vrstico, saj je predvideni rok migracije s sedanjih UPN na UPN QR obrazce najkasneje do 3.4.2018, zato vas pozivamo, da čimprej opravite potrebne aktivnosti in se tako izognete težavam pri izvrševanju plačil v svojo korist.

 

Tako programska oprema, kot tudi standardni izpis računa sta prilagojena na izpis nalogov s QR, izdajatelji UPN QR pa morajo pred začetkom izdajanja UPN QR obrazcev opraviti tudi njihovo preverjanje pri pooblaščenem izvajalcu INadvertising d.o.o..

Zahtevek za preverjanje izdajatelji oddajo na spletni strani www.upn-qr.si za vsak TRR na katerega prejemajo plačila posebej in po opravljeni registraciji pridobijo na elektronsko pošto vlogo ter navodila. Istočasno se z naše strani pripravi programska oprema in prenovljen obrazec, ter uredi uskladitev s tiskarjem. Sledi priprava obrazcev za testiranje na Inadvertisingu. V testiranje se pošljejo natisnjeni obrazci brez talona in sicer trije obrazci z obvezno vsebino določeno s strani INadvertisinga in šest s poljubno, ter ob prijavi pridobljena vloga.

Po prejemu vloge bodo na Inadvertisingu najkasneje v 14 dneh preverili in obdelali poslane obrazce. Nepopolne pošiljke ali vsaka neustreznost pri testiranju lahko postopek preverjanja prekinejo in ga je potrebno ponoviti. Po uspešnem preverjanju izdajatelj prejme obvestilo z rezultati preverjanja in vpisan je na seznam »Registriranih izdajateljev UPN QR«.

Vaša BASS ekipa